asd

15 styczeń 2018

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne
potrzeby
„Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań
produkcyjnych”
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM WTRYSKOWYCH Zaborowski Stanisław
Wartość projektu : 1 250 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują
się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Kontakt

  • zadzwoń

    tel. kom. 605 111 354

  • tel. kom. 609 295 855

Zaborowski, Krono-Plast SP. J. Januszka, NIP 5742037797
42-290 Blachownia, ul. Tartakowa 4

Formularz